Συνταγματική εκτροπή

Στις 14 Οκτωβρίου, στη Βουλή, ο συνταγματολόγος και υπ. Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, προσπάθησε να στηρίξει στο άρθρο 28 του Συντάγματος την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας από την παρούσα κυβέρνηση, διαστρεβλώνοντας το.

Συγκεκριμένα, είπε: «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο γηραιός …είχε εισηγηθεί στο Σύνταγμα του 1975 μία κορυφαίας σημασίας διάταξη, που δεν έχει αλλάξει έκτοτε, το άρθρο 28, που προβλέπει στην παράγραφο 2 ότι η Ελλάδα μπορεί να παραχωρεί συνταγματικά προβλεπόμενες αρμοδιότητες της Bουλής, της Κυβέρνησης, των δικαστηρίων σε όργανα διεθνών οργανισμών, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ.
Το ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3 προβλέπει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποδέχεται περιορισμούς στην εθνική κυριαρχία, αν αυτοί απορρέουν από λόγους προστασίας του εθνικού συμφέροντος. Κλασική περίπτωση περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας είναι η συμμετοχή στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως είπαμε ρητά το 2001 με συντριπτική πλειοψηφία στην αναθεώρηση του Συντάγματος…»

Παραθέτω το άρθρο 28:
Άρθρο 28
1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.


Το πλέον αποκαρδιωτικό ήταν ότι κανείς βουλευτής από κανένα κόμμα δεν αντέδρασε. Κανείς δεν ήξερε να υπενθυμίσει στον «κορυφαίο» συνταγματολόγο Βενιζέλο ότι οποιαδήποτε συμφωνία -η οποία αναγνωρίζει αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα σε διεθνείς οργανισμούς- απαιτεί την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών; Δηλαδή 180 βουλευτές; Άρα το μνημόνιο, η δανειακή σύμβαση και κάθε συμφωνία με την τρόικα είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και επομένως άκυρες!!!!!

Ο νομοθέτης του 1975 (το ίδιο άρθρο έμεινε και στα μετέπειτα Συντάγματα) προφανώς δεν είχε τη διάθεση να εκχωρήσει εθνική κυριαρχία. Μάλιστα θέτει ως προϋπόθεση την ψήφιση νόμου από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ενώ τονίζει τον όρο της αμοιβαιότητας, δηλαδή όποιες παραχωρήσεις θα κάνει η χώρα μας, ακριβώς τις ίδιες θα κάνει και η άλλη πλευρά.

Τελικά, ο Βενιζέλος έστω και ακουσίως μας προέτρεψε με τη δήλωση του να ανατρέξουμε στο άρθρο 28 και να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι την ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: