Συνέντευξη στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Σήμερα, 3 Οκτωβρίου, η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ δημοσιεύει συνέντευξη μου στην σελίδα 9.
Πατήστε κλικ πάνω στη φωτογραφία για να τη διαβάσετε.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, η πατριωτική εφημερίδα με 0,50 Ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: