Μία γεύση από τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων


Παρακολουθήστε το video για να δείτε σε ποιο βαθμό καλλιεργείται επισήμως ο αλυτρωτισμός σε βάρος της Ελλάδας στα σχολεία της γειτονικής χώρας.
Στη συνέχεια επισκεφθείτε την παρακάτω ηλεκτρονική δ/νση για να παρακολουθήσετε και άλλο σχετικό video:
http://www.youtube.com/watch?v=aWIKDhhTvnU&feature=related

Δεν υπάρχουν σχόλια: